คอสเรียนสปา

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง พร้อมทั้งมีหลายหลักสูตร  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการแก้ปัญหาจากของจริง พร้อมกับเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจสปากระเป๋า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ตอบโจทย์ทั้งเป็นอาชีพหลักหรือเสริม สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนาน..

หลักสูตรคอสเรียนจะมีทั้งหมด 3 หลักสูตร 

สอบถามหลักสูตรการเรียนโทร   085-569-9463

 : BagRenew_AndSpa

                                                                                                          
Visitors: 75,378