แก้ทรงหัก

 กระเป๋าส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่เป็นทรงให้ตั้งได้ ซึ่งเมื่อถูกใช้งานนานๆหรือเมื่อถูกความชื้นบ่อยๆอาจจะเสียทรงได้ เราจึงมีวิธีแก้ไขให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้ทรงสวยงานกลับคืนมา งานแก้ไขทรงโดยไม่ทำให้กระเป็าเสียหาย งานเย็บด้วยมือ แนบเนียน งานที่แปลงโฉมกระเป๋าเก่าให้ใหม่ขึ้นทันตา

 สอบถามประเมิณราคา

 : @BagRenew     

 : 094-925-4104 

Visitors: 75,378