Basic class

Basic Class หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหนังแต่ละประเภท แยกแยะหนังแท้หนังเทียม วิเคราะห์ปัญหาของกระเป๋าและแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจริงโดยเน้นงานสปาทำความสะอาดเป็นหลัก เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์และต้องการไปเปิดธุรกิจสปา... 

ค่าเรียนหลักสูตร Basic Class 

ราคา 15,500 บาท รวมอุปกรณ์  1 ชุด

**สำหรับผู้ติดตามสามารถลงปฏิบัติได้โดยมีค่าอุปกรณ์เพิ่ม 2,150 บาท

 ติดต่อสอบถามค่าเรียนโทร   085-569-9463

 : BagRenew_AndSpa

 

Visitors: 75,379