Basic class


 

Basic Class หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหนังแต่ละประเภท แยกแยะหนังแท้หนังเทียม วิเคราะห์ปัญหาของกระเป๋าและแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจริงโดยเน้นงานสปาทำความสะอาดเป็นหลัก เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์และต้องการไปเปิดธุรกิจสปา... 

 ติดต่อสอบถามค่าเรียนโทร   089-967-7180

 : BagRenew_AndSpa

 

Visitors: 48,613