Advanced Level 1

Advanced Level 1 : หลักสูตรนี้จะยากกว่าขั้นพื้นฐาน จะเน้นเรียนการซ่อมแซมเป็นหลัก เช่น งานเปลี่ยนซิป ซ่อมสายขาด งานตัดแต่งปรับสายสั้น-ยาว งานตอกหมุดและอะไหล่ต่างๆ พร้อมทั้งเรียนโครงสร้างกระเป๋า ปรับแก้ไขทรงกระเป๋า สอนตัดเย็บหนังด้วยมือ เรียนการผสมสี การซ่อมแซมมุมถลอก เรียนการเคลือบกันน้ำ เป็นต้น

ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Level 1 

ราคา 25,500 บาท รวมอุปกรณ์ 1 ชุด

**สำหรับผู้ติดตาม สามารถลงปฏิบัตได้โดยมีค่าอุปกรณ์เพิ่ม 3,150 บาท

 ติดต่อสอบถามค่าเรียนโทร   089-967-7180

 : BagRenew_AndSpa

 

Visitors: 75,378