Advanced Level 2

Advanced Level 2 : หลักสูตรนี้จะเน้นงานสีเป็นหลัก เรียนการผสมสีให้แม่นยำที่สุด เรียนรู้การใช้เครื่องผสมสีหลักสูตรเฉพาะของทางบริษัท เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรเคมีสีต่างๆที่เหมาะกับหนังแต่ละประเภท ลงลึกเข้าสู่การเป็นช่างทำสีกระเป๋าอย่างเต็มตัว การแก้ไขสี การล้างสี  เน้นปฏิบัติกับของจริงทั้งหมด ใน class นี้ต้องอาศัยความชำนาญการสปากระเป๋ามาก่อนพอสมควร  ต้องจบหลักสูตร Basic และ Advanced level 1 เสียก่อน และเคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 เดือน เพื่อเข้าสู่การเป็นช่างมือออาชีพอย่างเต็มตัว

อัตราค่าเรียนหลักสูตร Advanced Level 2 

ราคาค่าเรียน 35,500 บาท รวมอุปกรณ์

**สำหรับผู้ติดตามกรณีลงปฏิบัติด้วยจะมีค่าอุปกรณ์เพิ่ม 1 ชุด ราคา 4,500 บาท

 ติดต่อสอบถามค่าเรียนโทร   089-967-7180

 : BagRenew_AndSpa

 

Visitors: 75,378